براي مشاهده نشريات الكترونيكي از منوي اخبار، نشريات الكترونيكي استفاده كنيد.

براي مشاهده عكسهاي مدرسه و دانش آموزان، از منوي امكانات سايت،آلبوم استفاده كنيد.

 

به روز شده ها

[93/08/08] پژوهشي (توضيحات گزارش نويسي)

[93/08/07] فرهنگي (دعوتنامه هيئت خانواده علامه حلي سه)

[93/08/07] گروه كامپيوتر (سومين مسابقه آنلاين برنامه نويسي-درحال بروز رساني)

[93/08/05] گروه ادبيات (آغاز به كار تارنماي گروه ادبيات)

[93/08/03] معاونت آموزشي (زمانبندي ايام محرم)

[93/08/03] معاونت آموزشي (برنامه امتحانات ميان نوبت اول)

[93/07/27] پژوهشي (اردوي رصد آسمان شب و بارش شهابي جباري)

[93/07/04] پژوهشي (انتخاب اولويتهاي پژوهشي دانش آموزان پايه هشتم)

[93/06/18]آشيانه 5(اردوي آشنايي انتقالي ها)

[93/06/08] ثبت نام سرويس (ثبت نام سرويس)

[93/06/08] پژوهشي  (كوه گشت تنگه واشي)

[93/06/05] معاونت آموزشي (كلاسهاي آمادگي براي دانش آموزان انتقالي هشتم)

[93/06/02] پژوهشي  (جديد -فرم رضايت نامه شركت در اردوي كوه گشت  مگس چال )

[93/05/25] پژوهشي (فرم  شركت در اردوي آهار  و چك ليست لوازم لازم )

[93/05/19] پژوهشي (انتخاب اولويت هاي پژوهشي دانش آموزان ورودي جديد و دفترچه ي معرفي گروهها)

[93/05/19] پژوهشي (برنامه و فرم رضايت نامه كوه گشت(غار رودافشان)

[93/05/04] پژوهشي (به روز شد! فهرست كلاسهاي به حد نصاب رسيده پايگاه تابستاني)

[93/05/02]  فرهنگي (فردا، آخرين جمعه ي رمضان چيكاره اي؟!!)

[93/04/25]  فرهنگي (شب هاي احيا كجابرويم؟)

[93/04/15] اخبار (فعاليت هاي تابستاني پايه هفتم (ورودي جديد))

[93/04/15] آشيانه پنج (اصلاحيه افطاري دوره پنج)

[93/04/04] آشيانه پنج (افطاري دوره پنج)  

[93/04/04] معاونت آموزشي (آخرين مهلت تكميل فرم تجديد نظر)  

[93/04/01] دوره چهار (دعوتنامه جشن فارغ التحصيلي)