براي مشاهده نشريات الكترونيكي از منوي اخبار، نشريات الكترونيكي استفاده كنيد.

براي مشاهده عكسهاي مدرسه و دانش آموزان، از منوي امكانات سايت،آلبوم استفاده كنيد.

بروز شده ها

 

[93/01/27] پژوهشي (كسب رتبه نخست آزمون پيشرفت تحصيلي در بين مدارس پسرانه  سمپاد شهر تهران 

[93/01/23] پژوهشي (آپارات!!!  آثار جديد گروه مستندسازي را حتماً دنبال كنيد.) 

[93/01/23] رياضي (محتواي تكميلي رياضي پايه اول در صفحه رياضي به روز شد!) 

[93/01/20] پژوهشي (جمع آوري و آرشيو تصاوير دانش‌آموزان از نمايشگاه ششم)

[93/01/20] آلبوم تصاوير - چند تصوير منتخب از ششمين نمايشگاه آثار پژوهشي 

[93/01/20] پژوهشي (بروزرساني كانال آپارات براي ششمين نمايشگاه)

[93/01/18] پژوهشي (فرم ثبت نام كلاس هاي عصرپروژه ترم دوم)

[93/01/18] پژوهشي (جدول كلاس هاي عصرپروژه ترم دوم)

[93/01/18] آموزشي (كليد آزمون پيشرفت تحصيلي يك)

[93/01/18] آموزشي(برنامه امتحانات ميان توبت دوم)

[93/01/10] پژوهشي (شركت در مسابقه علمي-پژوهشي عصر خلاق)

[93/01/10] گروه علوم انساني و هنر (تغيير زمان نشست از شنبه ها به يك شنبه و پوستر نشست پانزدهم!!)

[93/01/04] آشيانه پنج (احوال دوره پنجي ها!)

[92/12/26] آشيانه پنج (بسته ويژه عيدانه)

[92/12/21] آشيانه پنج (برنامه پنجشنبه دانش آموزان پايه اول)

[92/12/20] آشيانه پنج (احساني به رنگ حلي+لينك خبر آنلاين)

[92/12/16] پژوهشي (دبيرخانه نمايشگاه ششم با 5 مطلب جديد:

جدول برنامه حضور دبيران - تذكرات و نكات عصر ماني - چگونه تمپليت درست كنيم - ارائه هاي شصت ثانيه ­اي - راديو حلي بروز شد)

[92/12/13] گروه پويش (نحوه ارائه صحيح)

[92/12/12] گروه فيزيك (پاسخنامه تشريحي آزمون جامع دو - پاسخنامه تشريحي آزمون جامع سه)

[92/12/12] گروه فيزيك (پاسخنامه تشريحي تمارين فشار - پاسخنامه تشريحي آزمون جامع يك)

[92/12/09] پژوهشي (دبيرخانه نمايشگاه ششم با 3 مطلب جديد شروع به كار كرد)

[92/12/09] پژوهشي (كلاس هاي عصر پروژه)

[92/12/08] آشيانه پنج (تغيير در برنامه شنبه دهم اسفند)

[92/12/07] پژوهشي (توضيحات مسابقه سمپل (فوري))

[92/12/05] گروه كامپيوتر (پايه اول-تمرينهاي سري چهارم)

[92/12/05] دوره چهار (دعوتنامه جلسه دانش افزايي پنجشنبه)

[92/12/05] معاونت آموزشي (نمونه سوالات آزمون پيشرفت تحصيلي)

[92/12/04] گروه علوم اجتماعي (جزوه درس چهاردهم جغرافي سوم-آمادگي براي آزمون)

[92/12/2] پژوهشي (كانال آپارات گروه مستندسازي پژوهشي سال اولي ها)

[92/12/01] گروه ادبيات (جزوه تكميلي دروس 13تا 16 پايه سوم)

[92/12/01] گروه رياضي (محتواي تكميلي رياضي و ديگر مطالب رمز دار!)

[92/12/01] معاونت آموزشي (نسخه آخر برنامه هفتگي)

[92/11/28] گروه علوم انساني (14امين نشست علوم انساني)

[92/11/27] گروه شيمي (تمرين شيمي براي دوره چهاري ها!)

[92/11/26] دوره چهار (آزمون پيشرفت تحصيلي1-جامع4) 

[92/11/25] گروه فيزيك (كارسوق "روز فيزيك")

[92/11/23] آشيانه پنج (تمارين بچه هاي ماندني در تهران)

[92/11/22] معاونت آموزشي (برنامه فرداي سومي ها!)

[92/11/21] گروه شيمي (دانش آموزان سومي!محتواي تكميلي اول راهنمايي)

[92/11/20] آشيانه پنج (اطلاعيه شماره 4 اردوي يزد)

[92/11/20] آشيانه پنج (اطلاعيه شماره 3 اردوي يزد)

[92/11/20] آشيانه پنج (اطلاعيه شماره 2 اردوي يزد)

[92/11/20] دوره چهار (كليد آزمون جامع سه)

[92/11/18]  آشيانه پنج (اطلاعيه شماره 1 اردوي يزد)

[92/11/17] معاونت آموزشي (برنامه جمعه هجدهم بهمن)

[92/11/17] پژوهشي (كارسوق و مسابقه اوريگامي)

[92/11/16] معاونت آموزشي (برنامه پنجشنبه هفدهم بهمن)

[92/11/14] شيمي (محتواي تكميلي پايه سوم)

[92/11/13] دوره چهار (آزمون جامع شماره سه-بهمن ماه)

[92/11/09] دوره چهار(وسايل مورد نياز براي اردوي شبانه درسي )

[92/11/09] پژوهشي (بروز رساني كانال آپارات گروه مستندسازي)

[92/11/06] عربي (پايه سوم-جهت مطالعه دانش آموزان)

[92/11/06] فرهنگي (برنامه خيئت حداث الحسين)

[92/11/06] فرهنگي (درباره هيئت حداث الحسين)

[92/11/06] فرهنگي (حداث الحسين چه كساني هستند)

[92/11/06]آشيانه 5 (نمونه سوالات رياضي(آقاي مطهر))

[92/11/05] پژوهشي (بروز رساني كانال آپارات گروه مستندسازي)

[92/11/05] فرهنگي (منتخبين شوراي دانش آموزي)

[92/11/05] فرهنگي (چارت شوراي دانش آموزي )

[92/11/05] معاونت فرهنگي (انتخابات شوراي دانش آموزي برگزار شد )

[92/11/03] دوره چهار (جيره رياضي هفته اول و دوم)

[92/11/02] علوم انساني (فيلم اختتاميه -لينك دانلود)

[92/11/02] علوم انساني(12امين نشست -ليلي با من است)

[92/10/30] فرهنگي (شرح وظايف شوراي دانش آموزي)

[92/10/30] كار و فناوري (گروه هاي كارگاهي سوم(روبات هاي جنگ جو))

[92/10/26] دوره چهار (كليد آزمون جامع شماره دو)

[92/10/24] دوره چهار(فرم رضايت نامه ارودوي خاص)

[92/10/24] دوره چهار(دعوت نامه حضور در ضيافت صالحين)

[92/10/24] گروه كامپيوتر (سومي ها! درباره آزمون عملي و پروژه)

[92/10/23] گروه علوم انساني و هنر(پايه اول-اينفوگرافيك كنكاشي براي پيك نيگ)

[92/10/23] گروه علوم انساني و هنر (آزمون روانخواني پايه اول در كار آزمون پيك نيگ)

[92/10/23] دوره چهار (كلياتي درباره آزمون جامع پايه سوم)

[92/10/23] دوره چهار (نكات پيشنهادي براي آزمون جغرافيا سوم)

[92/10/22] گروه علوم انساني و هنر (توضيحات كارآزمون پايه اول)

[92/10/22] گروه علوم انساني و هنر (گروه بندي كار آزمون پايه اول)

[92/10/22] اخبار فوق برنامه (نايب قهرماني تيم شطرنج نوجوانان با حضور دانش آموز قاضي زاده)

[92/10/22] اخبار انجمن (صورتجلسه چهارم انجمن اوليا و مربيان مركز)

[92/10/22] اخبار انجمن (صورتجلسه اول انجمن اوليا و مربيان پايه سوم)

[92/10/22] گروه علوم انساني و هنر (نكات مهم براي بخش كنكاش در كارآزمون پايه اول)

[92/10/21] گروه فيزيك (اطلاعيه شماره 2 كارآزمون پايان ترم اولي ها)

[92/10/21] گروه فيزيك (اطلاعيه1 كار آزمون فيزيك اولي ها)

[92/10/18] دوره چهار (جزوه تاريخ بروز رساني شد! - پايه سوم)

[92/10/18] گروه فيزيك (اطلاعيه شماره4-ارائه ي خوب آزمون پايان ترم سوم راهنمايي)

[92/10/18] گروه فيزيك (اطلاعيه شماره3-وسايل مورد نياز براي آزمون پايان ترم سوم راهنمايي)

[92/10/18] گروه فيزيك (اطلاعيه شماره2-نحوه گروه بندي آزمون پايان ترم سوم راهنمايي)

[92/10/18] گروه فيزيك (اطلاعيه شماره1-كليات آزمون پايان ترم سوم راهنمايي)

[92/10/17] دوره چهار (پيشنهادات امتحاني اجتماعي سوم)

[92/10/17] آشيانه پنج (نكات درس شيمي پايه اول)

[92/10/16] دوره چهار (اطلاعيه مهم درباره آزمون جامع شماره دو -25ديماه)

[92/10/16] دوره چهار (جزوه درس حرفه و فن پايه سوم)

[92/10/15] دوره چهار (نكات پيشنهادي آزمون حرفه و فن پايه سوم)

[92/10/15] دوره چهار (نكات پيشنهادي آزمون نگارش پايه سوم)

[92/10/15] دوره چهار (نكات پيشنهادي آزمون سعدي خواني)

[92/10/14]دوره چهار( نكات پيشنهادي واينك خدا براي ترم اول)

[92/10/13] گروه زبان (پايه اول-براي مطالعه نكات امتحاني به صفحه زبان مراجعه كنيد)

[92/10/12] گروه كامپيوتر (پايه سوم-مروري بر چند تا از آبجكت هاي دلفي)

[92/10/12] گروه معارف (پايه اول-دور هم جمع-دانلود و نصب نرم افزار ذكر)

[92/10/09] گروه كامپيوتر (پايه اول-تمرين هاي دستگرمي قبل از آزمون ترم)

[92/10/09] پژوهشي (بروز رساني كانال آپارات گروه مستندسازي)

[92/10/08] دورهچهار (نكات پيشنهادي درس زيست براي آزمون ترم اول)

[92/10/08] دورهچهار (نكات پيشنهادي درس ادبيات فارسي براي آزمون ترم اول )

[92/10/07] آشيانه پنج ( مطالب مهم آزمون جامعه شناخت)

[92/10/06] دورهچهار (آخرين مهلت ثبت نام كلاسهاي حل تمرين و تست)

[92/10/03] گروه فيزيك (پايه سوم-بخش اول جزوه فشار)

[92/10/03] گروه كامپيوتر (دانش آموزان دكتر سركاراتي اينجا و اينجا را قبل از آزمون عملي ببنند)

[92/10/02] گروه كامپيوتر (تمرين هاي دستگرمي پايه سوم)

[92/09/30]آموزشي (برنامه امتحاني پاياني نيمسال اول)

[92/09/28] پژوهشي (برنامه حضور گروه هاي پژوهشي در برنامه ي دفاع)

[92/09/27] گروه علوم انساني و هنر (يازدهمين نشست- باموضوع طراحي كارسوق!!)

[92/09/26] دورهچهار (اطلاعيه ثبت نام كلاسهاي حل تمرين و تست رياضي)

[92/09/26] دورهچهار (اطلاعيه ثبت نام جلسات كارگروهي رياضي)

[92/09/26] دورهچهار (اطلاعيه برنامه ريزي حل تمرين رياضي)

[92/09/26] پژوهشي (اندر وصف غول دفاع . . .)

[92/09/26] پژوهشي (كانال آپارات گروه مستندسازي)

[92/09/26] گروه شيمي (پاسخنامه شيمي)

[92/09/26] پژوهشي (جلسه دفاع از پروژه‌هاي پژوهشي)

[92/09/26] گروه فيزيك (پياپي16-كار و خانه8-انبساط و انقباض)

[92/09/26] گروه فيزيك (پياپي15-كار و خانه7-جرم حجمي)

[92/09/26] گروه فيزيك (پياپي14-ببين و بيازما3-انقباض و انبساط)

[92/09/26] گروه فيزيك (پياپي13-كار و خانه6-انقباض و انبساط)

[92/09/21] پويش  (فيلمهاي تمرين جلسه دوازده)

[92/09/16] پويش (كليپ "صداي پاي آب" سهراب) 

[92/09/16] پژوهشي (ترم جديد كلاسهاي پيش آكادمي زبانKET)

[92/09/16] گروه علوم انساني و هنر (نشست يازدهم-فيلم انجمن شاعران مرده)

[92/09/16] گروه كامپيوتر (مسابقات برنامه نويسي دانش آموزي) 

[92/09/15] گروه علوم انساني و هنر (كنكاش-كاربرگهاي فردي 110-111)

[92/09/14] دوره چهار (كليد آزمون جامع 14 آذر)

[92/09/14] دوره چهار (سوالات آزمون جامع 14 آذر)

[92/09/13] گروه علوم انساني و هنر (نشست دهم-گفتگويي با آقاي خاص!+رضايتنامه)

[92/09/13] گروه فيزيك (پاسخنامه آزمون تشريحي كار و انرژي سوميها)

[92/09/13] گروه فيزيك (آزمون تشريحي كار و انرژي پايه سوم)

[92/09/13] گروه علوم انساني و هنر (شماره ششم شنبه نامه)

[92/09/11] دوره چهار (آزمون جامع 14 آذر)

[92/09/10] گروه فيزيك (پياپي12-ببين و بيازما2-چگالي)

[92/09/08] گروه علوم انساني و هنر (كنكاش-تمرين تحليل)

[92/09/08] گروه علوم انساني و هنر (كنكاش-كاربرگهاي گروهي107-108-109)

[92/09/08] گروه علوم انساني و هنر (نشست نهم-نمايش و نقد فيلم انجمن شاعران مرده)

[92/08/08] گروه فيزيك (پياپي 11-بخوان و آگاه باش4)

[92/09/06] معاونت آموزشي  (برنامه ديدار اوليا با دبيران  - ويژه پايه سوم ) 

[92/09/06] معاونت آموزشي (برنامه ديدار اوليا با دبيران  - ويژه پايه اول )

[92/09/06] گروه پويش (نحوه استفاده از سايت!)

[92/09/05] گروه فيزيك (پياپي10-دانش و سنجش1-تنها در خانه1)

[92/09/05] آشيانه پنج (فرم رضايت نامه اردوي دكه -ويژه  دانش آموزان پايه اول )

[92/09/02] گروه علوم انساني و هنر (شنبه نامه شماره پنج)

[92/08/30] علوم انساني و هنر (كنكاش هفتم-كاربرگهاي گروهي104-105-106)

[92/08/30] عربي (فايل بخش اول آزمون پايه هفتم)

[92/08/30] عربي (اطلاعيه آزمون پايه هفتم)

[92/08/22] گروه پويش (تمرين جلسه نهم)

[92/08/27] گروه فيزيك (پياپي9-كار و خانه5-BMI)

[92/08/27] گروه فيزيك (پياپي8-بخوان و آگاه باش3-پاسخنامه كميت-تخمين)

[92/08/26] علوم انساني و هنر (نشست هشتم-گپي با حاجي كرمي!)

[92/08/26] علوم انساني و هنر (شنبه نامه شماره چهار

[92/08/25] معاونت آموزشي (برنامه امتحانات ميان نوبت اول)

[92/08/25] معاونت آموزشي (زمانبندي ساعات آموزشي مركز)

[92/08/23] گروه كامپيوتر (تمرين سري دوم)

[92/08/22] گروه پويش (تمرين جلسه هشتم)

[92/08/21] كنكاش (كار برگ گروهي شماره 102 و 103)

[92/08/21] علوم انساني و هنر (نشست هفتم-مستند بحث علوم و اسلام)

[92/08/20] معاونت آموزشي (آزمون زبان سه شنبه پايه سوم)

[92/08/19] گروه فيزيك (پياپي7-كار و خانه4-كميت و تخمين-پايه هفتم)

[92/08/19] گروه پويش (معماهاي جلسه هفتم)

[92/08/19] گروه پويش (تمرينات جلسه 1 تا 7)

[92/08/18] اخبار انجمن (صورتجلسه اول انجمن اوليا و مربيان مركز)

[92/08/11] گروه كار و فناوري (پروژه فناوري پايه هفتم-Snag it)

[92/08/10] گروه كامپيوتر (تمرينات سري اول پايه هفتم)

[92/08/04] پژوهشي (كلاسهاي عصر پروژه جديد"آشنايي با نظريه مجموعه­ ها")

[92/08/09] عربي (فايل صوتي تصويري پايه هفتم)

[92/08/08] معاونت آموزشي (آيين نامه آموزشي و انضباطي)

[92/08/08] آشيانه پنج (برگزاري جشن پرستش و عيد غدير)

[92/08/08] آشيانه پنج (اولين جلسه دانش افزايي مادران پايه)

[92/08/05] علوم انساني و هنر (نشست پنجم-مستند بحث ادواردو آنيلي)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي6-ببين و بيازما1-آزمايش آونگ-پايه هفتم)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي5-بخوان و آگاه باش2-قوانين آونگ چگونه كشف شد؟-پايه هفتم)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي4-كار و خانه3-ساخت ساعت-پايه هفتم)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي3-كار و خانه2-اندازه گيري-پايه هفتم)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي2-بخوان و آگاه باش1-تاريخچه زمان-پايه هفتم)

[92/08/07] گروه فيزيك (پياپي1-كار و خانه-اندازه گيري و تخمين طول-پايه هفتم)

[92/08/05] علوم انساني و هنر (شنبه نامه1-نشريه علوم انساني و هنر مركز)

[92/08/05] علوم انساني و هنر (گزارش نشست چهارم-كتاب قانون)

[92/08/04] پژوهشي (عصر پروژه هاي يكشنبه 5 آبان)

[92/08/04] پژوهشي (اطلاعيه فوري مهم آكادمي زبان پنجشنبه ها)

[92/08/04] پژوهشي (ليست كلاس هاي عصر پروژه ي به حد نصاب رسيده)

[92/08/01] اخبار انجمن (نتيجه انتخابات انجمن اوليا و مربيان)

[92/08/01] پژوهشي (ليست كلاس هاي عصر پروژه ي به حد نصاب رسيده)

[92/07/30] گروه زبان انگليسي (اطلاعيه و فرم رضايت نامه اردوي آكادمي زبان)

[92/07/30] مشاوره پايه اول (برنامه زمان بندي جلسات پايه اول)

[92/07/27] گروه  علوم انساني و هنر(4 امين نشست -4آبان - كتاب قانون + پوستر-رضايت نامه )

[92/7/29]  فرهنگي (پيشنهاد نام هيئت مدرسه)

[92/7/29]  كامپيوتر سوم (رفع اشكال مربوط به خطاي control.res )

[92/7/28]  اخبار مجموعه (اطلاعيه و فرم جلسه مشاوره پايه اول)

[92/7/23] اخبار فوق برنامه (سومين نشست علوم انساني و هنر+رضايتنامه-گزارش نشست دوم)

[92/7/23]  پژوهشي (سمينار منطق رياضي)

[92/7/23]  پژوهشي (تخفيف)

[92/7/22] معاونت آموزشي (نسخه نهايي برنامه هفتگي ترم اول مركز)

[92/7/21]  اخبار فوق برنامه (گزارش نشست دوم-رضايتنامه نشست سوم)

[92/7/21]  پژوهشي (فرم ثبت نام كلاس هاي عصر پروژه)

[92/7/21]  پژوهشي (جدول كلاس هاي عصر پروژه)

[92/7/21]  پژوهشي (دفترچه توضيح كلاس هاي عصر پروژه)

[92/7/21]  پژوهشي (آكادمي زبان)

[92/7/19] اخبار فوق برنامه (دومين نشست علوم انساني و هنر بهمراه رضايتنامه)

[92/7/18] اخبار مجموعه (تماس تلفني با مركز تا اتصال خطوط)

[92/7/15] اخبار مجموعه (اختلال در خطوط تلفن مركز)

[92/7/15] كامپيوتر اول (تمرين سري صفرم)

[92/7/11] معاونت آموزشي  (دعوتنامه جلسه اوليا ء پايه اول )

[92/7/10] اخبار فوق برنامه (اولين نشست علوم انساني و هنر بهمراه رضايتنامه)

[92/7/10] معاونت آموزشي (اطلاعيه فوري مهم آكادمي زبان)

[92/7/6]  پژوهشي (ثبت نام اولويت هاي پژوهشي)

[92/7/6] پژوهشي (توضيحات گروه هاي كامپيوتر و شيمي)

[92/7/6] معاونت آموزشي (برنامه هفته دوم مهر ماه)

[92/7/5] معاونت آموزشي (برنامه آموزشي شنبه 6مهرماه نود و دو)

[92/7/4] پژوهشي (دفترچه معرفي كلاس هاي پژوهشي)

[92/6/28] اخبار مجموعه (باز گشايي مدرسه در ساختمان جديد)

[92/6/13] اخبار مجموعه (اولين دوره مسابقات برنامه نويسي آنلاين حلي3)

[92/5/29] معاونت آموزشي (برنامه كلاسي تابستان (اصلاح شده))

[92/5/29] معاونت آموزشي (زمان بندي آموزشي)

[92/5/28] دوره چهار (زمان بندي كلاس هاي تابستاني)

[92/5/28] دوره چهار (اطلاعيه در مورد كلاس بندي)

[92/5/28] دوره چهار (كلاس بندي پايه سوم سال تحصيلي 93-92)

[92/5/23] گروه كامپيوتر (تمرين هاي جبراني (سري اول))

[92/5/23] آشيانه پنج (به جاي مقدمه)

[92/5/20] اخبار مجموعه (سومين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي مدرسه علامه حلي 5)

[92/5/14] آشيانه پنج (اطلاعيه دوره آمادگي دانش آموزان ورودي جديد)

[92/5/14]دوره چهار (جنايت پنهان)

[92/5/2] دهكده تابستاني (ليست كلاس هايي كه هنوز به اتمام نرسيده اند)

[92/5/1] اخبار مجموعه (كلاس‌ رفع اشكال و امتحان جبرانيِ رياضي)

[92/5/1] اخبار مجموعه (كلاس‌ها و امتحان جبرانيِ كامپيوتر)

[92/4/24]دوره چهار (محفل قرآني افطاري دوره 4)

[92/4/24] دوره 3 (پيام تسليت 2)

[92/4/24] دوره 3 (پيام تسليت 1)

[92/4/22] اخبار مجموعه (تجديد نظر نمرات ترم دوم)

[92/4/14] گروه فيزيك (قابل توجه شركت‌كنندگان برنامهٔ روز فيزيك)

[92/4/13] دهكده تابستاني (كوه گشت دوم)

[92/4/10] اخبار مجموعه (برنامه اردوي آشنايي دانش آموزان ورودي جديد)

[92/4/10] گروه فيزيك (بازي Pocket Tanks Deluxe)

[92/4/10] گروه فيزيك (منجنيق كاغذي)

[92/4/08] دهكده تابستاني (ليست نهايي كلاسهاي به حد نصاب رسيده)

[92/3/31] اخبار مجموعه (مسابقه روبات‌هاي درس حرفه‌وفن)

[92/3/31] اخبار مجموعه (كلاس‌هاي جبرانيِ حرفه‌وفنِ)

[92/3/31] اخبار مجموعه (كارنامه پايه سوم)

[92/3/28] دهكده تابستاني (كوه گشت اول

[92/3/28] دهكده تابستاني (تمديد مهلت ثبت نام)

[92/3/27] اخبار مجموعه (كارنامه پايه دوم)

[92/3/26] دهكده تابستاني (جبراني فيزيك)

[92/3/25] دهكده تابستاني (پل ماكاروني)

[92/3/25] دهكده تابستاني (جبراني ورزش)
[92/3/25] دهكده تابستاني راه اندازي شد

[92/3/24] گروه ادبيات (درباره ادبيات سوم و كساني كه با آقاي باجلان قرار داشتند)

[92/3/21] اخبار مجموعه (كلاس‌هاي تابستاني 92)

[92/3/18] معاونت آموزشي (زمان برگزاري كلاسهاي تابستاني مركز)

[92/3/18] دوره 4 (جزوه آزمون هنر پايه دوم)

[92/3/17] اخبار مجموعه (تاريخ ثبت نام حضوريِ دانش آموزان جديد)

[92/3/14] گروه معارف (گزيده اي از وصيت حضرت امام روح الله خطاب به جوانان)

[92/3/13] دوره 4 (آمادگي براي آزمون تاريخ دوم)

[92/3/13] دوره 3 (آمادگي براي آزمون نهايي تاريخ سوم)

[92/3/08] كارگاه (توصيه هاي قبل از آزمون ترم دوم)

[92/3/08] اخبار مجموعه (اطلاعيه پيش ثبت نام ورودي هاي جديد-آخرين مهلت ثبت نام)

[92/3/08] دوره 4 (نكاتي درباره آزمون پايان ترم دوم شيمي و زمين شناسي دوم

[92/3/08] معاونت آموزشي (تعويق جلسه ي جبراني كارگاه و حرفه كلاس 204)

[92/3/08] گروه معارف (مقاله اي از فارغ التحصيل دوره 1سمپاد(دكتر سيد محمد روحاني)-يگانه راه رفع اختلاف)

[92/3/06] دوره 3 (امتحان نهايي عربي)

[92/3/05] گروه كارگاه (جزوه ترم دوم-پايه دوم)

[92/3/04] گروه كامپيوتر (چند نكته درباره امتحان كامپيوتر دوم)

[92/3/04] دوره 3 (امتحان نهايي اجتماعي)

[92/3/1] اخبار مجموعه (برنامه اصلاح شده امتحانات نيمسال دوم (ويژه پايه دوم))

[92/2/29] دوره 3 (امتحان نهايي قرآن)  

[92/2/29] دوره 4 (نكاتي درباره آزمون پايان‌ترم قرآن

[92/2/28] دوره 4 (نكاتي درباره آزمون پايان‌ترم زيست‌شناسي پايه دوم)

[92/2/27] گروه كامپيوتر (تمرين سري هفتم گروه A , B)

[92/2/27] گروه كامپيوتر (تمرين سري يازدهم گروه C)

[92/2/26] معاونت آموزشي (برگزاري جلسات جبراني حرفه و فن و نكات مهم جغرافيا)

[92/2/26] معاونت آموزشي (برگزاري جلسات جبراني حرفه فن)

[92/2/26] گروه رياضي (سوالات آزمون ميان ترم دوم-پايه دوم

آدرس : میدان تجریش-خیابان شهید ملکی (سعد آباد)-نبش بن بست سوم
تلفن : 26851921-26852056
آدرس رايانامه : helli3school gmail com